Beware Scanning a QR code You too will become a victim of QR codes fraud

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मोठ्या दुकानांपासून अगदी किरकोळ विक्रेत्यांकडे सुद्धा क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करुन पैसे भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, पण ते करताना काय काळजी घ्याल


Updated: Nov 21, 2022, 07:28 PM IST

Related posts