Degree Pattern Changed : बी. ए, बी. एस्सी, बी. कॉम पदवीसाठी चार वर्षांचा अभ्यासक्रम असणार( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>बी. ए, बी. एस्सी, बी. कॉम पदवीसाठी चार वर्षांचा अभ्यासक्रम असणार. 2023-24 शैक्षणिक वर्षांपासून नवा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरु होणार. यूजीसीचा मोठा निर्णय.&nbsp;</p>

Related posts