महापालिकेची ओबीसी आरक्षण सोडत जाहीर

 

पिंपरी-चिंचवड – आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासाठी आज (शुक्रवारी, 29 जुलै) सोडतीचा कार्यक्रम झाला. चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृहात सकाळी 11 वाजता सोडतीचा कार्यक्रम झाला. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी ओबीसी, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण करण्यासाठी ही सोडत काढण्यात येणार असल्याचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी कळवले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक तीनसदस्यीय पद्धतीने होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी 46 प्रभाग आहेत. तर, नगरसेवकसंख्या 139 जागा असून यामध्ये 70 महिला आणि 69 पुरूषांसाठी जागा राखीव आहेत.अनुसूचित जाती (एससी) 11 पुरुष 11 महिला अशा 22, अनुसूचित जमाती (एसटी) 2 महिला 1 पुरुष अशा 3, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (बीसीसी, ओबीसाठी) 19 महिला 18 पुरुष अशा 37 आणि खुल्या गटासाठी 38 महिला 39 पुरुष अशा 77 जागा अशी वर्गवारी आहे.

प्रभाग क्रमांक 1 – तळवडे, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 2 – चिखलीगावठाण, मोरेवस्ती, कुदळवाडी (एससी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 3 – बो-हाडेवाडी, जाधववाडी (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 4 – मोशी गावठाण, डुडुळगाव, गंधर्वनगरी (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 5 – च-होली, चोविसावाडी, वडमुखवाडी (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 6 – दिघी, गणेशनगर, बोपखेल( एसटी पुरुष,सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 7 – सँण्डविक कॉलनी, रामनगर (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 8 – भोसरी गावठाण, गवळीनगर, शितलबाग (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 9 – धावडेवस्ती, चक्रपाणी वसाहत (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 10 – इंद्रायणीनगर, लांडेवाडी, शांतीनगर, गव्हाणेवस्ती (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 11 – गवळीमाथा, बालाजीनगर (एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 12 – घरकुल, नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 13 – मोरेवस्ती, म्हेत्रेवस्ती (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 14 – यमुनानगर, फुलेनगर (एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 15 – संभाजीनगर, पूर्णानगर, शाहूनगर (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 16 – नेहरुनगर, विठ्ठलनगर, यशवंतनगर ( एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 17 – वल्लभनगर, एच.ए.कॉलनी, संत तुकारामनगर, महात्मा फुलेनगर( एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 18 – मोरवाडी, एम्पायर इस्टेट, अजमेरा कॉलनी, गांधीनगर, खराळवाडी (एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 19 – चिंचवड स्टेशन, दत्तनगर, मोहननगर, इंदिरानगर, आनंदनगर (एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 20 – काळभोरनगर, विद्यानगर, रामनगर, दत्तनगर, अजंठानगर (एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 21 – आकुर्डीगावठाण, गंगानगर, दत्तवाडी (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 22 – ओटास्कीम, निगडी गावठाण, साईनाथनगर (एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 23 – वाहतूकनगरी, भक्ती-शक्ती, केंद्रीय वसाहत (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 24 – मामुर्डी, किवळे, विकासनगर, रावेत (एससी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 25 – वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा, शिंदेवस्ती (एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 26 – बिजलीनगर, दळवीनगर, भोईरनगर, चिंचवडेनगर (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 27 – चिंचवडगाव, उद्योगनगर, प्रेमलोक पार्क, प्रा. रामकृष्ण मोरे सभागृह ( ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 28 – केशवनगर, यशोपुरम, श्रीधरनगर (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 29 – भाटनगर, मिलिंदनगर, पिंपरी कॅम्प, जिजामाता हॉस्पिटल (एससी पुरुष,सर्वसाधारण महिला,
सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 30 – पिंपरीगाव, अशोक थिएटर, वैभवनगर (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 31 – काळेवाडी, विजयनगर, नढेनगर (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 32 – तापकीरनगर, रहाटणी, ज्योतिबानगर ( एससी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 33 – रहाटणी, रामनगर, शिवतिर्थनगर ( ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 34 – बापुजीबुवानगर, ज्ञानेश्वर कॉलनी, अशोका सोसायटी ( एससी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 35 – थेरगाव, बेलठिकानगर, पवारनगर (एससी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 36 – गणेशनगर, संतोषनगर, पद्मजी पेपर मिल ( ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 37 – ताथवडे, पुनावळे, काळाखडक ( एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 38 – वाकड, भुमकरवस्ती, कस्पटेवस्टी, वाकडकर वस्ती (एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 39 – पिंपळेनिलख, विशालनगर, वेणुनगर, पोलीस लाईन, कावेरीनगर (एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 40 – पिंपळेसौदागर, कुणाल ऑयकॉन, प्लॅनेट मिलेनियम (ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 41 – पिंपळेगुरव गावठाण, जवळकरनगर, वैदुवस्ती (एससी महिला, एसटी महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 42 – कासारवाडी, फुगेवाडी, कुंदननगर, वल्लभनगर (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 43 – दापोडी, गणेशनगर, महात्मा फुलेनगर ( एससी महिला, ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 44 – पिंपळेगुरव, काशिदनगर, मोरया पार्क (एससी पुरुष, एसटी महिला, सर्वसाधारण महिला)

प्रभाग क्रमांक 45 – नवी सांगवी, किर्तीनगर, विनायकनगर, गजानन महाराज नगर (ओबीसी पुरुष, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

प्रभाग क्रमांक 46 – जुनी सांगवी, ममतानगर, जयमालानगर, शितोळेनगर (एससी पुरुष, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण)

Related posts