कोणाशीही बोलताना तुम्हीही असं कृत्य करत नाहीत का? ही सवय ताबडतोब बंद करा, नाहीतर…

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) नेहमी लक्षात ठेवा की, बोलत असताना पाठीमागे हात बांधून उभे राहू नका, त्यामुळे जर तुम्ही कोणाशी बोलत असाल तर संभाषणादरम्यान हात मागे बांधून उभे राहू नका.

Read More