Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्माघाताचे 100 रुग्ण : ABP Majha( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्माघाताचे १०० रुग्ण, &nbsp;छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पारा ३९ अंशावर, उष्णतेच्या लाटेमुळे उष्माघाताच्या रुग्णांमध्ये वाढ.&nbsp;&nbsp;</p>

Related posts