घर भाड्याने देताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे?

१) घर भाड्याने देताना आधी भाडेकरूची पूर्ण माहिती घेणे गरजेचे आहे.

२) तो यापूर्वी कोणत्या ठिकाणी राहत होता आणि त्याने ते घर का सोडले याची चौकशी करावी.

३) भाडेकरूची पोलीस दप्तरी नोंद करणे आता बंधकारक आहे. त्यामुळे ती नोंद करणे भाडेकरू आणि घरमालक दोन्हीसाठी फायदेशीर आहे.

४) भाडेकरार आता उपनिमब्धक कार्यालयात ओंनलाईन होतो त्याचा खर्च भाडेकरू करीत असतो.त्यामुळे कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ५०० रुपयांच्या मुद्राकावर भाडेकरार करू नये. – (संग्रहित माहिती)

Related posts