Pune Dhangar Samaj Reservation: पुण्यात धनगर समाजाचं आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन : ABP Majha( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>आरक्षणासाठी पुण्यात धनगर समाज आक्रमक, ‘एकच मिशन धनगर आरक्षण’ असा नारा देत &nbsp;बालगंधर्व चौकात धनगर समाजाचं आंदोलन.&nbsp;&nbsp;</p>

Related posts