जपून जपून जा रे पुढे खड्डा आहे… चंद्रावर प्रज्ञान रोव्हरने पार केला मोठा अडथळा

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) पृथ्वी प्रमाणे चंद्राच्या पृष्ठभागावर देखील अनेक खड्डे आहेत.  प्रज्ञान रोव्हर चंद्रावर भ्रमण करत असताना मोठा खड्डा त्याने ओलांडला आहे. 

Read More